Dự án Tư vấn giám sát Trung tâm dữ liệu PVN, Láng Hạ, Hà Nội

Dự án: Tư vấn giám sát Trung tâm dữ liệu PVN

Địa điểm: Láng Hạ, Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát thi công

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiết bị – cho hạng mục mua sắm, lắp đặt hệthống điều hòa không khí

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bản đồ chỉ đường:

Language »