Dự án Cải tạo điểm chết hệ thống điện điện tòa nhà N4 Tổng trạm Hoàng Hoa Thám

Dự án: Cải tạo điểm chết hệ thống điện điện tòa nhà N4 Tổng trạm Hoàng Hoa Thám

Địa điểm:

  • Tổng trạm Hoàng Hoa Thám, TP. Hồ Chí Minh

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo điểm chết hệ thống điện điện tòa nhà N4

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »