Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2015

Dự án: Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2015

Địa điểm:

  • Tổng trạm Hoàng Hoa Thám, TP. Hồ Chí Minh
  • Tổng trạm Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: “Cải tạo hệ thống điện AC tại Tổng trạm N6 Hoàng Hoa Thám, Phú Lâm”

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »