Dịch vụ lắp đặt

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

Ghi chú:

– Đơn giá cái thứ 2 trở đi chỉ được áp dụng khi cùng đơn hàng với cái đầu tiên.

– Cái đầu tiên được tính là cái có mức phí dịch vụ cao nhất.

– Dịch vụ lắp đặt chỉ áp dụng tại TP.Nha Trang, TP Hải Phòng, TP. Bắc Ninh và Hà Nội.