Dự án Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Pháo Đài Láng Viettel năm 2021

Dự án: Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Pháo Đài Láng Viettel năm 2021

Địa điểm:

  • Tổng trạm Pháo Đài Láng, Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Bổ sung hệ thống iBMS cho các phòng nguồn và phòng máy Tổng trạm Pháo Đài Láng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »