Dự án Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Hòa Khánh Viettel năm 2021

Dự án: Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Hòa Khánh Viettel năm 2021

Địa điểm:

  • Tổng trạm khu công nghệ cao Hòa Khánh, Đà Nẵng

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Xây dựng hệ thống điện AC và bổ sung hệ thống AC, Busway, iBMS, sàn nâng chiếu sáng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »