Dự án Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Viettel năm 2021

Dự án: Nâng cấp hệ thống cơ điện Tổng trạm Viettel năm 2021

Địa điểm:

  • Tổng trạm Hoàng Hoa Thám, TP. Hồ Chí Minh
  • Tổng trạm Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng
  • Tổng trạm Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh
  • Tổng trạm Pháo Đài Láng, Giang Văn Minh – Hà Nội

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ điện và phụ trợ cho Tổng trạm Hoàng Hoa Thám năm 2022; Tổng trạm Nguyễn Thành Hãn 3 năm 2022; Tổng trạm Phú Lâm năm 2022; Tổng trạm PĐL và GVM năm 2022

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »