Dự án Hệ thống điện AC phòng máy Data Center T6 Bình Dương

Dự án: Hệ thống điện AC phòng máy Data Center T6 Bình Dương

Địa điểm:

  • Tổng trạm khu công nghệ cao Sài Gòn

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Hệ thống điện AC bên trong phòng máy Data Center tại Tầng 6 Bình Dương – toàn bộ các giải pháp phần điện và phần xây dựng mạng điện AC để cấp điện cho phụ tải tầng 6

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »