Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị cho tổng trạm Hoà Khánh năm 2022

Dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị cho tổng trạm Hoà Khánh năm 2022

Địa điểm:

  • Tổng trạm khu công nghệ cao Hòa Khánh, Đà Nẵng

Phân loại dự án: Tư vấn thiết kế

Phân loại công trình: Công trình công nghiệp

Nội dung: Thiết lập cơ sở và lập dự toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mua sắm thiết bị cho tổng trạm Hoà Khánh năm 2022

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội Viettel

Bản đồ chỉ đường:

Language »