ĐIỀU KIỆN CIF INCOTERMS 2020

Khái quát về điều kiện CIF Incoterms 2020 – Cost, Insurance and Freight

Với CIF Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua lại hàng hóa đã đặt sẵn trên phương tiện vận tải nói trên. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã an toàn trên tàu.

Tuy nhiên người bán sẽ phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích, tức là sẽ phải thuê tàu chuyên chở hàng. Ngoài ra ở CIF Incoterms 2020 thì người bán sẽ có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cho hàng hóa.

CIF Incoterms 2020 được sử dụng cho vận tải biển và thủy nội địa. Nếu có nhiều hơn 1 phương thức vận tải hoặc người bán không thể đưa hàng được lên phương tiện chuyên chở một cách trực tiếp mà phải gửi trước cho người chuyên chở thì nên sử dụng CIP.

Với CIF Incoterms 2020 có 2 địa điểm quan trọng cần lưu ý là cảng đi và cảng đích. Cảng đi là nơi rủi ro về hư hỏng và mất mát đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua tuy nhiên người bán lại phải chịu các chi phí vận tải đến cảng đích. Tức là chuyển giao rủi ro và chi phí ở 2 địa điểm khác nhau chứ không xảy ra đồng thời.

Ngoài ra ta biết rằng khi quy định thì hai bên sẽ ghi CIF + địa điểm tại cảng đích, tuy nhiên vì chuyển giao rủi ro lại xảy ra ở cảng đi nên 2 bên cần cân nhắc việc đưa một cách chi tiết địa điểm bốc hàng lên tàu vào hợp đồng để xác định rõ điểm chuyển giao rủi ro.

Người bán sẽ phải mua bảo hiểm để bảo vệ cho quyền lợi của người mua nếu trong quá trình hàng đi từ cảng đi tới cảng đích gặp phải vấn đề về mất mát hay hư hỏng.Với CIF Incoterms 2020, mức bảo hiểm tối thiểu mà người bán phải mua vẫn giữ nguyên so với bản 2010 là bảo hiểm mức C là mức thấp nhất.

Chi tiết CIF Incoterms 2020

Về phân chia chi phí 

Người bán chịu:

 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới cảng và bốc hàng liên phương tiện chuyên chở.
 • Các chi phí liên quan đến thủ tục xuất khẩu hàng hóa
 • Chi phí thuê phương tiện vận tải chở hàng đến cảng đích
 • Chi phí chuyển các chứng từ vận tải đến cảng đích
 • Chi phí vận tải qua các nước quá cảnh theo hợp đồng vận tải
 • Chi phí kiểm soát chất lượng, cân nặng, số lượng hàng hóa trước khi đưa hàng lên tàu
 • Chi phí mua bảo hiểm cho hàng hóa

Người mua chịu

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Các chi phí liên quan đến thủ tục nhập khẩu hàng hóa
 • Chi phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho
 • Chi phí Local charges tại cảng đích trừ những chi phí mà người bán đã trả cho bên vận tải
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí phát sinh về thủ tục hải quan nếu có tại các nước quá cảnh
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu trừ khi các thủ tục này là của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Nghĩa vụ của người bán:

 • Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.
 • Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.
 • Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức thấp nhất.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.

Về việc chuyển giao hàng hóa:

Với CIF Incoterms 2020, việc chuyển giao rủi ro hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng lên trên tàu vận tải được chỉ định hoặc mua hàng có điều kiện tương tự.

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện CIF Incoterms 2020:

Người bán sẽ phải mua bảo hiểm để bảo vệ cho quyền lợi của người mua nếu trong quá trình hàng đi từ cảng đi tới cảng đích gặp phải vấn đề về mất mát hay hư hỏng.Với CIF Incoterms 2020, mức bảo hiểm tối thiểu mà người bán phải mua vẫn giữ nguyên so với bản 2010 là bảo hiểm mức C là mức thấp nhất.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê

TỔNG HỢP: MESMART – NTTH

Bản đồ chỉ đường:

Language »