CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

“Dữ liệu, thông tin về tài nguyên môi trường sẽ dễ dàng được tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả, là nền tảng kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường và điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh” – Tầm nhìn Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh

https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn/geonetwork/srv/vie/catalog.search#/home

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM triển khai giải pháp công bố, công khai thông tin quy hoạch trên nền tảng web và thiết bị di động thông minh thông qua Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM. Để triển khai ứng dụng này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đã thực hiện số hóa các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông của hơn 600 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (gồm đồ án điều chỉnh, điều chỉnh cục bộ) đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố. Dữ liệu được số hóa dựa trên nền địa chính năm 2003 do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp, có cập nhật các biến động trong giai đoạn năm 2007-2008.

Nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai – quy hoạch – xây dựng, Sở QH-KT thực hiện chia sẽ lớp dữ liệu sử dụng đất toàn TP.HCM đã được số hóa dưới dạng dịch vụ Web theo tiêu chuẩn WMS, WMTS và TMS.

Nguồn gốc dữ liệu
Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 168 Pasteur, phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, 028, Việt Nam

Liên hệ

Bản đồ chỉ đường:

Language »