Smart city – Lưới điện thông minh – Scada DMS OMS GIS

Giải pháp lưới điện thông minh gồm:

  • Thiết bị hạ thế thông minh
  • Tự động hóa trạm biến áp (SAS)
  • Giải pháp quản lý lưới phân phối tiên tiến (SCADA/DMS/OMS)
  • Hệ thống quản lý thiết bị, tạo lập và duy trì mô hình lưới điện (GIS)
  • Đo đếm thông minh (AMI, MDM)
  • Điều khiển lưới cục bộ  (Microgrid control)
  • Chương trình đáp ứng từ phía phụ tải (Demand response)

 

 

Bản đồ chỉ đường:

Language »