Những điều bạn cần biết về trung tâm dữ liệu

1. Trung tâm dữ liệu là gì?

Trung tâm dữ liệu (Data center) là một hạ tầng tập trung nhiều thành phần tài nguyên mật độ cao (hardware, software…) làm chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao. Các hệ thống hạ tầng của trung tâm dữ liệu đều được dự phòng để đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ bao gồm: Hệ thống mạng, hệ thống nguồn, hệ thống làm mát, hệ thống báo cháy báo khói, hệ thống quản lý vào ra, hệ thống Rack và CCTV…

2. Lịch sử hình thành trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu có nguồn gốc từ các phòng máy tính lớn, thời kỳ đầu của ngành công nghiệp máy tính. Hệ thống máy tính thời kỳ này rất phức tạp, để vận hành và duy trì phải đòi hỏi một môi trường đặc biệt và rất nhiều loại cáp kết nối theo nhiều phương thức đặc biệt. Ngoài ra, một hệ thống máy tính lớn đòi hỏi rất nhiều năng lượng và được làm lạnh để tránh quá nóng.

Trước sự bùng nổ của ngành công nghiệp máy vi tính và đặc biệt là trong những năm 1980, máy tính bắt đầu được triển khai ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, khi các hoạt động công nghệ thông tin (CNTT) bắt đầu phát triển phức tạp, các công ty phát triển ý thức về sự cần thiết để kiểm soát nguồn lực. Với sự ra đời của máy tính client-server, trong những năm 1990, máy vi tính (bây giờ gọi là “máy chủ”) bắt đầu thay thế các loại máy tính cũ. Sự sẵn có của thiết bị mạng , kết hợp với các tiêu chuẩn mới của cáp mạng, làm cho nó có thể thiết kế phân tầng để đặt các máy chủ trong một căn phòng đặc biệt trong các Công ty. Việc sử dụng thuật ngữ “trung tâm dữ liệu”, cũng như để áp dụng cho phòng máy tính thiết kế đặc biệt, bắt đầu được công nhận phổ biến về thời gian này.

3. Tiêu chuẩn Tier cho các Trung tâm dữ liệu

Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông là một hiệp hội thương mại được công nhận bởi ANSI (American National Standards Institute). Năm 2005 hiệp hội này đã xuất bản tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 là tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng cho Trung tâm dữ liệu, tiêu chuẩn này xác định bốn cấp độ (hay còn gọi là bốn tầng). TIA-942 đã được sửa đổi vào năm 2008 và một lần nữa trong năm 2010. Về tiêu chuẩn TIA-942: Tổng quan mô tả các yêu cầu về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Đơn giản là tiêu chuẩn TIA cấp 1, mức độ nghiêm ngặt nhất là cấp 4, cụ thể:

Mức độ TIA Yêu cầu
Tier 1 – Các thiết bị IT chỉ được cung cấp bởi đường dẫn đơn không có dự phòng

– Công suất của các thành phần không có sự dự phòng

– Hạ tầng cơ bản có độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.671%

Tier 2 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1

– Hạ tầng và các thành phần đều được dự phòng

– Độ sẵn sàng chấp nhận được là 99.741%

Tier 3 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1 và 2

– Các thiết bị IT được cung cấp bởi nhiều đường độc lập

– Tất cả thiết bị thông tin phải được cung cấp bởi nguồn điện kép và cấu trúc liên kết phải phù hợp kiến trúc của TTDL.

– Đồng thời duy trì cơ sở hạ tầng với độ sàng là 99,982%

Tier 4 – Mức độ này đáp ứng hoặc vượt qua mức độ 1, 2 và 3

– Tất cả hệ thống làm lạnh phải độc lập với chế độ nguồn kép

– Độ sẵn sàng của hạ tầng là 99,995%

Bản đồ chỉ đường:

Language »