Cách tính toán bảo vệ chống sét lan truyền trong nhà và thiết bị

Cách tính toán bảo vệ chống sét lan truyền trong nhà và thiết bị

Tiêu chuẩn IEC 62305 đối với SPD loại 1 cho   bảo vệ mạch điện chịu ảnh hưởng sét trực tiếp

Trên thực tế, có  bốn(4) cách sét đánh như sau

  1. Trực tiếp vào cấu trúc tòan nhà
  2. Gần cấu trúc tòa nhà
  3. Trực tiếp vào các hệ thống đi vào tòa nhà
  4. Gần các hệ thống đi vào tòa nhà
  • Theo IEC 62305 giả sử cách tính đơn giản cho yêu cầu SPD:

Dòng sét lớn nhất đánh vào cột thu lôi = 200 kA

*Chú ý: Giá trị dòng sét này chiếm đến 99% dòng sét (thường là 10-40 kA)

  • IEC61643-1 (EN 61643-11) appendix A và IEC 62066 clause 12.3.2.1:

Ø Giả sử rằng 50 % của tổng dòng sét đi vào đất thông qua hệ thống bảo vệ sét đánh trực tiếp của công trình.

Ø Còn lại 50% dòng sét đi vào toàn nhà qua các đường ống dẫn nước và gas, đường dây truyền thông và dây điện …

Phụ thuộc vào cấu hình hệ thống điện:

3P+N => Iimp = 34kA / 4 = 8.5 kA / cực

1P+N => Iimp = 34kA / 2 = 17 kA / cực

3P      => Iimp = 34kA / 3 = 11.3 kA / cực

Hiện nay, 90% ổ cắm điện cấp nguồn cho các thiết bị điện tử: như tivi, máy in, máy giặt, tủ lạnh, camera, thiết bi đo lường

Tổng hợp bởi chuyên gia cơ điện MESMART

Bản đồ chỉ đường:

Language »