Thiết kế các yêu cầu kỹ thuật hệ thống cơ điện cho dự án Viettel

Dự án: Trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel. Số 285 đường cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Thiết kế và đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho các hệ thống cơ điện cho dự án: Hệ thống điện nhẹ, chiếu sáng , điện thoại, báo cháy, cứu hỏa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa thông gió.

Chủ đầu tư: Tổng công ty viễn thông quân đội

Bản đồ chỉ đường:

Language »