Quang học cách nhìn mới – Philips lights – Take a closer look at optics

Tại cốt lõi của chúng, các hệ thống quang học là về việc kiểm soát và truyền một chùm ánh sáng. Trong khi mục tiêu đó nghe có vẻ đơn giản, quang học cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thiết kế để đảm bảo rằng họ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với đèn LED được lựa chọn để sử dụng trong một bộ đèn, quang học là một yếu tố quan trọng là giúp xác định chất lượng cuối cùng của ánh sáng trắng hoặc màu được tạo ra bởi đèn.

/content/dam/color-kinetics/learn-more/optics-matter/Spot-Graze-Flood-Wash.jpg

/content/dam/color-kinetics/learn-more/optics-matter/center-beam-angle.jpg

Công suất nến chùm trung tâm (Center beam candle power = CBCP) là một phép đo cường độ sáng được biểu thị bằng nến. Nó đại diện cho cường độ của một chùm ánh sáng ở phần sáng nhất của chùm tia đó, trung tâm. CBCP được đo bằng footcandles, đây là phép đo ánh sáng phân phối chính xác hơn so với lumens.

Punch (hoặc throw) là một chức năng của quang học Đèn led hơn là đèn LED.

/content/dam/color-kinetics/learn-more/optics-matter/Spill_light.jpg

Quang học có thể điều chỉnh góc chùm / lĩnh vực, kiểm soát chùm và giảm ánh sáng tràn.

/content/dam/color-kinetics/learn-more/optics-matter/EvenBalance_light_beam.jpg

Quang học có thể điều khiển chùm tia để đạt được các góc và hình dạng chùm cụ thể.

Bản đồ chỉ đường:

Language »